YDELSER


Jeg tilbyder undersøgelse og behandling uden henvisning for egenbetaling. Her er ubegrænset antal konsultationer og kort ventetid.

Dette kan være et alternativ til behandling under sygesikringsordningen, der kræver henvisning fra egen læge og hvor der ofte er lang ventetid og desuden begræsninger  i antal konsultationer.


Klinikken er akkrediteret uden bemærkninger

se link:

Resultat (ikas.dk)


Konsultationshonorar


 Egenbetaling er 1600 kr for hver af de 2 indledende samtaler. Der afsættes 60 min. til samtalen, hvoraf 15 min er til lægens forberedelse og journalskrivning.


Honoraret for efterfølgende konsultationer er:

30 min. konsultation 900 kr

45 min. konsultation 1200 kr

60 min. konsultation 1600 kr.

Dette inkluderer 5-10 min til lægens forberedelse og journalføring.

Tidsforbruget aftales. De fleste efterfølgende konsultationer varer 30 min. Ved psykoterapi 45 min.


Opgørelse af diagnostiske interviews/skemaer   500 kr


Der er mulighed for videokonsultationer i behandlingsforløb.


Medlemmer af sygesikringsgruppe 2 kan få det meste af udgiften refunderet i borgerservice.


 Medlemmer af sygeforsikringen Danmark (gruppe 2) kan få udgiften delvist refunderet.

 

Anden sundhedsforsikring kan i nogle tilfælde også dække udgiften, spørg forsikringsselskabet.


 Betaling foregår efter regning kontant eller via Mobilepay.

Kort ventetid og ubegrænset antal konsultationer.


Ring på tlf. 71788765 eller 21726420.


Hvad er sygesikringsgruppe 2 


De fleste er medlem af den offentlige sygesikringsgruppe 1, hvor man er tilknyttet en fast praktiserende læge og skal have henvisning til speciallæge, ligesom der er begrænsning på antal konsultationer.

Man kan skifte til sygesikringsgruppe 2 ved henvendelsen til borgerservice i kommunen eller på borger.dk. Der er ofte ca 2 ugers ekspeditionstid. Ved sygesikringsgruppe 2 kan man frit konsultere praktiserende læger og speciallæger uden henvisning.

Når man er medlem af sygesikringsgruppe 2 skal man betale for at gå til læge og speciallæge, men kan få delvis refusion af beløbet på borgerservice. Lider man af en kronisk sygdom med behov for hyppige besøg hos egen læge kan det være en fordel af forblive i sygesikringsgruppe 1. 

Læs mere om sygesikringsgruppe 1 og 2 på sundhed.dk.

Link:

https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/sygesikring-og-laegevalg/sundhedskort-og-sikringsgrupper/

Erklæringer og attester


Speciallægererklæringer udfærdiges

Honorar 7000-10000 kr afhængigt af omfang.


Attester og udtalelser udfærdiges i henhold til lægeforeningens honoraraftaler eller tidsforbrug