YDELSER


Jeg har deltidsoverenskomst med regionen, så jeg kan tilbyde undersøgelse og behandling under sygesikringsordningen efter henvisning fra egen læge. Antal konsultationer er begrænset og ventetiden varierer.


Jeg kan også tilbyde undersøgelse og behandling uden henvisning for egenbetaling. Her er ubegrænset antal konsultationer og kort ventetid.
Konsultationshonorar


Egenbetaling:

 Egenbetaling er 1600 kr for hver af de 2 indledende samtaler og 900 kr for efterfølgende konsultationer.

 Medlemmer af sygeforsikringen Danmark (gruppe 2) kan få udgiften delvist refunderet.

 En sundhedsforsikring kan i nogle tilfælde også dække udgiften, spørg forsikringsselskabet.

 Betaling foregår efter regning kontant eller via Mobilepay.

Kort ventetid. Ring på tlf. 71788765 eller 21726420.


Under sygesikringen:

 Gruppe 1: Efter henvisning fra egen læge er konsultation og de fleste andre ydelser dækket af  den offentlige sygesikring.

Ring på tlf. 7178 8765 tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.30-9.00 for tidsbestilling , se i øvrigt under Kontakt


 Gruppe 2: Der er mulighed for delvis refusion, hvis man er gruppe 2 medlem af den offentlige sygesikring. Her kræves ingen henvisning.


 Der må påregnes ventetid, se under behandlerlisten på sundhed.dk (Frederiksberg kommune)

link:

https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/?orgId=60125


Henvisninger


En henvisning fra egen læge kan enten være en henvisning til: 

  • En vurdering (1-2 samtaler), for at den praktiserende læge kan fortsætte behandlingen selv.
  • Et behandlingsforløb af op til 10 konsultationer for en psykiatrisk lidelse.


Hvilke tilstande behandles ikke her i klinikken:

  • Kriseterapi og traumebearbejdning - behandles af praktiserende psykologer. 
  • PTSD hos traumatiserede flygtninge behandles i Kompetencecenter for transkulturel psykiatri, PCBallerup. 
  • Eftersamtaler efter selvmordsforsøg behandles i den lokale Klinik for Selvmordsforebyggelse. 
  • Patienter med et betydende misbrug behandles i Rådgivningscentre for Misbrug. 
  • Tilstande, der er så kompliceret at de kræver hjemmebesøg eller tværfaglig behandling, hurtige skift af tider eller kræver specialiseret behandling henvises til sygehusenes ambulatorier.

Erklæringer og attester


Speciallægererklæringer udfærdiges

Honorar 7000-10000 kr afhængigt af omfang.


Attester og udtalelser udfærdiges i henhold til lægeforeningens honoraraftaler eller tidsforbrug


Copyright © Alle rettigheder forbeholdes