Henvisning


En henvisning fra egen læge kan enten være en henvisning til: 

  • En vurdering* (1-2 samtaler), for at den praktiserende læge kan fortsætte behandlingen selv.
  • Et behandlingsforløb af op til 10 konsultationer for en psykiatrisk lidelse.


Klinikken er akkrediteret uden bemærkninger

se link:

Resultat (ikas.dk)


Ventetider kan se på www.sundhed.dk: 

https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/?orgId=60125


Ved 1. konsultation skal der beregnes ca. 45 min.

1. og 2. konsultation indeholder som oftest udredning og aftale om videre behandlingsforløb eller afslutning til egen læge, der kan videreføre behandlingen. 

.
Efterfølgende konsultationer har oftest en varighed på ca. 20 min. og omfatter som udgangspunkt højest 10 konsultationer.


Der er mulighed for videokonsultation hvor det er fagligt relevant. Som udgangspunkt anbefales fremmøde til 1.konsultation.Stabilt fremmøde er en forudsætning for behandlingsforløb i klinikken.

Hyppige afbud eller udeblivelse kan medføre afslutning af behandlingsforløbet, da manglende fremmøde ikke er rimeligt i forhold til de mange på venteliste, ligesom manglende fremmøde ikke udløser honorar

Hvilke tilstande behandles ikke her i klinikken:


  • Kriseterapi og traumebearbejdning - behandles af praktiserende psykologer. 
  • PTSD hos traumatiserede flygtninge behandles i Kompetencecenter for transkulturel psykiatri, PCBallerup. 
  • Eftersamtaler efter selvmordsforsøg behandles i den lokale Klinik for Selvmordsforebyggelse. 
  • Patienter med et betydende misbrug behandles i Rådgivningscentre for Misbrug. 
  • Tilstande, der er så kompliceret at de kræver hjemmebesøg eller tværfaglig behandling, hurtige skift af tider eller kræver specialiseret behandling henvises til sygehusenes ambulatorier.