John Hagel Mikkelsen


Jeg har bred erfaring i almenpsykiatri, herunder udredning og behandling af skizofreni/psykoser, affektive lidelser (depression, bipolare), angstlidelser, autisme og ADHD.

Jeg har de senere år i mit hospitalsvirke arbejdet med implementering af en recoveryorienteret tilgang til behandlingen, hvor patient- og pårørendeindragelse vægtes højt. Afklaring af personlige mål for behandlingsforløbet er afgørende for tilgang og metode og for et godt udbytte af behandlingen, der i høj grad bygger på et aktivt samarbejde mellem patient og behandler.

Uddannelse


Jeg er uddannet læge fra Århus Universitet i 1986, hvorefter jeg gennemførte turnusuddannelse i medicin og kirurgi.

Jeg fik autorisation som speciallæge i psykiatri i 1996 efter klinisk uddannelsesforløb ved psykiatriske afdelinger i Københavnsområdet og i Roskilde. Sideløbende tog jeg en 3-årig psykoterapeutisk uddannelse og er uddannet indenfor det psykodynamiske og det kognitive område.

Jeg har 28 års erfaring fra hospitalspsykiatrien, heraf 17 år som overlæge og 3 år som klinikchef i Region Hovedstadens Psykiatri.

1979-1986

Cand.med, Århus Universitet

1986-1996

Speciallæge i Psykiatri

1997-2013

Overlæge i hospitalspsykiatrien


2013-2017

Klinikchef

i Region Hovedstadens Psykiatri


2017-

Praktiserende speciallæge i psykiatri